Lejrskoler

 

Udover de mange arrangementer i forbindelse med den daglige undervisning tilstræbes det, at klasserne kommer på lejrskole hvert andet år.

Lejrskolerne, der alle har et pædagogisk, fagligt eller socialt formål, er forældrefinansierede, dog med en maximumpris på hvert klassetrin.

Lejrskolerne er planlagt således:

 

0. klasse i 2 dage

2. klasse i 3 dage

4. klasse i 4 dage

6. klasse i 5 dage

8. klasse i 5 dage

10.klasse i 5 dage     

  Maksimal betaling 600 kr.          

  Maksimal betaling 950 kr.

  Maksimal betaling 1.200 kr.

  Maksimal betaling 1.800 kr.

  Maksimal betaling 3.800 kr.

  Maksimal betaling 3.800 kr

 

 

Ved skolens 100-års jubilæum i 1971 blev der, på grundlag af en gave, oprettet en jubilæumsfond med henblik på lejrskoleformål.

Der er mulighed for at søge tilskud til lejrskoler og klasserejser, hvis forældrene inden lejrskolen indsender en begrundet ansøgning til skolens ledelse.