Friplads

Hvert år afsættes der på finansloven et beløb, der på de frie skoler kan benyttes til fripladsordninger. Fripladser kan søges af forældre og tildeles på grundlag af forældreindtægten året inden ansøgningen. Ansøgning kan downloades via nedenstående link og sendes til skolens kontor hvert skoleår senest d. 1. september.

De tilsendte ansøgninger videresendes til Fordelingssekretariatet, der indhenter oplysninger fra Skat. På dette grundlag tildeles skolen en del af de på Finansloven afsatte midler. Skolen fordeler herefter midlerne i forhold til en fordelingsnøgle udsendt af Fordelingssekretariatet.

Tilskud til skolepenge udbetales/fratrækkes skolepengene, så snart skolen får bevillingen, normalt i december hvert år. I perioden august til bevillingen udmeldes betales normale skolepenge. Såfremt forældre ønsker en foreløbig behandling af ansøgningen, skal årsopgørelsen for det foregående kalenderår medsendes ansøgningen, hvorefter skolens ledelse kan bevilge en foreløbig nedsættelse af skolepengene.

 

Ansøgningsskemaet kan downloades via nedenstående link.