Vikarer

Der er knyttet et fast team af vikarer til skolen, der kan træde til, når en lærer er fraværende. De enkelte lærere har udarbejdet materiale, så undervisningen i videst mulig omfang kan videreføres.

Dagens vikarskema vises på skolens informationstavle, så eleverne kan holde sig orientererede om eventuelle ændringer i dagens skema.

Som udgangspunkt aflyses ingen timer som følge af en lærers fravær. I særlige tilfælde kan der dog for de store elever forekomme aflysninger i forbindelse med ydertimer og valgfag.