Traditioner på LpS

Lyngby private Skole har gennem tiden fået skabt mange traditioner, som er med til at styrke fællesskabet og sætte kolorit på hverdagen. Herunder nævnes nogle af traditionerne:

Morgensang

For bh.-2. kl. hver dag, og for 3.-6. kl. tre gange om ugen.

Skolens fødselsdag 1. september - fejres med fælles fødselsdagsarrangement i store sal. Fri kl. 12.15.

Motionsdag

Den sidste fredag inden efterårsferien.

Andespil

Afholdes primo november. Overskuddet går til jubilæumsfonden.

Skolekomedie

Opføres af 6. klasse.

Julestue

Et kæmpe marked den første torsdag i december med restauranter, salgs- og spilleboder. Overskud

deles mellem hhvs skolens jubilæumsfond, Frk. Scharffs legat og elevformål.

Luciaoptog

Den 13. december om morgenen for alle børn og forældre i store sal.

Juleafslutning

Med julehygge i klasserne og fællesarrangement i Lyngby Kirke.

Kulturelle fællesarrangementer

Alle elever får mulighed for at opleve musik og Teaterarrangementer på skolen i årets løb.

Tøndeslagning/fastelavn

For de mindre klasser i store sal med sange og lege.

Skolekoncert

Alle elever fra Bh.-6. kl. optræder med musikalske indslag.

Kastanjefri

Når skolens kastanje springer ud, får alle fri kl. 12.15.

Søen rundt

Når bøgen springer ud, vandrer alle elever og lærere rundt om Lyngby Sø.

Skriftligt bal

For 9.-10. kl. efter veloverstået skriftlig eksamen.

Årsafslutning

Vi ønsker hinanden god sommer med sang og optræden.

Translokation

Uddeling af eksamensbeviser samt efterfølgende reception for afgangselever og deres forældre.