Fritidsordning

 

Tlf.nr. til Kastanjen: 45204438

Tlf.nr. til "Bøge": 45204442

Mobilnr.: 21972946 eller 21972646

 

På Lyngby private Skole er SFO Kastanjen en institution primært for elever fra 0.-4. klasse, men også med plads til 5. klasseelever. SFO'en er delt i to huse, ét med børn fra 0.-2. klasse og ét med børn fra 3.-5. klasse, som i daglig tale bliver kaldt "Bøge".

SFO Kastanjen er stedet, hvor børnene møder omsorgsfulde og nærværende voksne, der danner rammen for børns fællesskaber, socialisering og etablering af venskaber.

Kastanjen er et alsidigt tilbud, hvor børnene kan udvikle personlige kompetencer gennem brug af deres fantasi, kreativitet, og hvor der er mulighed for fysisk udfoldelse. Vi tager højde for de forskellige køns og aldersgruppers behov for aktiviteter og samværsformer og tilrettelægger tilbuddene efter dette.

Kastanjen medvirker til, at børnene får styrket deres sociale og personlige udvikling bl.a. evnen til at vælge fra og til, evnen til at løse konflikter og andre sociale færdigheder.

I Kastanjen har hver årgang tilknyttet faste voksne, som også deltager i enkelte undervisningstimer, i forældresamtaler, temauger, udflugter og andre arrangementer. Dette medfører kontinuitet i børnenes hverdag og giver et samlet billede af hvert enkelt barn.

Personalemæssigt bestræber vi os på at have en så mangfoldig personalegruppe som muligt. Vi spænder fra unge medhjælpere med fart på til ældre erfarne pædagoger. Vi har en stor rækkevidde af interessefelter, som vi kan bruge i vores daglige aktiviteter med børnene såsom dans, håndbold, forskellige slags boldspil samt kreative værkstedstilbud.

Derudover har vi faste årlige traditioner såsom koloni, nytårstaffel, "Vilde vulkaner", Halloween, udeuge osv.

Da vi gerne vil skabe det bedste samarbejde med forældrene, har vi forskellige arrangementer i løbet af året, hvor vi samles og hygger os med hinanden. Desuden vægter vi, at forældre kan tale uforpligtet med os i hyggelige daglige situationer. Løbende udsender vi et nyhedsbrev med informationer til forældre om stort og småt, således at alle kan følge med Kastanjens aktiviteter.

Tlf.nr. til Kastanjen: 45204438

Tlf.nr. til "Bøge": 45204442

Mobilnr.: 21972946 eller 21972646