Sundhedsplejerske, talepædagog og PPR

Sundhedsplejerske
Sundhedsplejerske Sine Ditlev Bihlet undersøger elevernes syn, hørelse, farvesans, højde og vægt i 0.klasse, 1., 2. og 9. klasse. På de øvrige klassetrin bliver eleverne kun synsteste, mens andre undersøgelser foretages efter behov. Sundhedsplejersken kan træffes på tlf. 26121517.

Talepædagog
Talepædagog Nina Kold Kristensen er tilknyttet Lyngby private Skole og kommer hver tirsdag formiddag.

Skolepsykolog
Skolepsykolog Anne-Marie Ørskov er tilknyttet Lyngby private Skole via PPR (Pædagogisk psykologisk rådgivning) i Lyngby-Taarbæk kommune. Anne-Marie Ørskov kan træffes på skolen efter aftale.

Skoletandpleje
Elever med bopæl i Lyngby-Taarbæk kommune har adgang til gratis forebyggende og behandlende tandpleje incl. tandregulering, indtil de fylder 18. år. På visse klassetrin vil tandplejepersonalet undervise i forebyggende tandpleje.